WasaaradaBiyahaayaaiguMuhiimsan Somaliland waaHadiiWasiirka Loo MagaacaabayeeSaleebaanKooretaasOgsoonyahay
Dalka Somaliland waa dal abaaruhukusoonoqnoqdaankuwaassanadkasta wax yeelowayn u gaystaxoolaheenaiyodadkabawaxaanakajirtabiyola’aandaranoodhibaatokuhaysadeegaanka. Dadkareer Somaliland waxay wax u beerankarila’yihiinbiyola’aankuwaasoomarkaadbadankooda la shakaysatokuusheegayainayhaystaandhulaad u badanoo ay ootinrabaana in wax kasoo saran laakiinbiyola’aanikuhabsataysidoo kale markaad la sheekaysatodadkarabainaydalkamaalgeliyaanoowarshadosamaystaanwaxaykuusheegayaan in dhibaatadahaysataatahaybiyola’aanwaxa kale oo ay kacabanayaan in wasaaradabiyuhutahay magic gudhaeeaanaywaxbaqabanamaaanaydadka u adeeginbaooxitaahadaadkutidhaahdawarbixinisiiyaamafarsamadaigacaawiyaanigaaqodanayaoomaalgashanayaceelcidkulashaqaysahelimaysid, waxaanbooqdaywasaaradabiyahabishiitodobadaaee 2017 waxaanwaayeyxitaacidilahadashaanigaookarabay in xoglaygasiiyomeelahauuhabooneeceelallagaqodikarogobolkasaaxiilsiaanceelalkuqodo. Waxa kale oo lay sheegayanigoonayroobijooga in wasaaradabiyuhuinaysooxaadirinshirarbadanoolagumartiqaadayoocaalami ah oo any xitaakasoojawaabinemailaydii loo soodiray.
Waxaan u sheegayawasiirkabiyahaeecusub in uuogsoonaado in wasaaradabiyuhuwasaaradaugumuhiimsaneewaxkaqabankartahorumarkanoloshadadk Somaliland ooxitaahogaanka u qabankartawasaaradaha kale dallkaooxitaahadii al helobiyolmaalgelintadalkukor u kicikarto.
Wadamda kale eejeerkeena ah eeaynuisticmaalowaxaybeertaanwaxayahmidyadkoowaadsiiyaanbiyahaiyagooanigaroobbadanooxitaawebiyoleh .mantahergeysawaxalagucunaatamaandhadalagakeenoethopiataasiwaxaykudhacaybiyola’aantakajirta Somaliland.
Waxaigumaqaalo ah amasidaaankadaawaday TV-yadaisagoohadlaya in wasiirkacusubeesaleebaankorreyahayninkarti u dhashayookudhaclehoodadbadanookaquustayinaykahaleenadeegwasaaradabiyaha ay sooeegayaaninuu wax la taabankarokusookorhdiyowasaaradaoofahmowaxaumada Somaliland kasugaysoamawaxauunoqonsidiikuwiiisagakahoreeyeyeeaandaniyomuraadtoonakalahaynxilkaaadka u culusoo loo egmadayoo ah furihiinoloshaiyohorumarka.
Waxaan in badan la socdaykhilaafkajiraywasaraadabiyahaiyomasuqmaasaqlagueedaynjirayoosaxaafadubaahanjirtay. Wasiirkacusubeeesaleebaankoore u soojeedinayainuuwasaaradahorumariyooomuujiyofirfircoonidheeraad ah ookasbadadhamaandadkabiyahadaneeyashabackanasidfiicnanuguadeeyo. Waa inooogsoonaadaa in loo dhiibaywasaaardaiiugumuhiimsanaydqaranka.
CabdiqaniXassanGoodir
London, UK

ku soo biir Subulaha news network..facebook/subulahanews